JUDGE DEMO

YOoKO,YUKIHIRO, SHIGE


MALE Final

あつき[LOCA] vs SHINGO[Exze]|Final


FEMALE Final

MAHINA[emanua, P∞P] vs MICO|Final


MALE Semifinal

TakE/SlasH[GROOVIN/SLASH] vs あつき[LOCA]|Semifinal一休[GRIMREAPER] vs SHINGO[Exze]|Semifinal


FEMALE Semifinal

CHIKAdeboc[DEBOC] vs MAHINA[emanua, P∞P]|SemifinalMICO vs Chika-J[BLACK SHIP]|Semifinal


MALE Quarterfinal

TakE/SlasH[GROOVIN/SLASH] vs Fuzi[Retro]|QuarterfinalTAKKAN[DA BLACK MUNCHIES] vs 一休[GRIMREAPER]|QuarterfinalSHINGO[Exze] vs TAKE[LOCA]|Quarterfinal馬[サカナウマゴン] vs あつき[LOCA]|Quarterfinal


FEMALE Quarterfinal

CHIKAdeboc[DEBOC] vs Tomoyo[DEBOC]|QuarterfinalMAHINA[emanua, P∞P] vs YUKI[SHAFT BLAZE] |QuarterfinalAKKO[BLACK SHIP] vs Chika-J[BLACK SHIP]|QuarterfinalMICO vs リサ|Quarterfinal