JUDGE DEMO

CHIKA, Akinobu, MOCCHIN


MALE Final

Youki [Atrandom] vs Atsuki [LOCA]|Extra round


Youki [Atrandom] vs Atsuki [LOCA]


FEMALE Final

Ayah [Manijyu] vs tomoyo [DEBOC]


MALE Semifinal

Youki [Atrandom] vs KAZUfreak [A.R.E.S.]


TAKUJI [Kannoma] vs Atsuki [LOCA]


FEMALE Semifinal

Ayah [Manijyu] vs mihimelo [SEED, BRUNCH, MalMochiSu]


tomoyo [DEBOC] vs Miho Kasuga [Blue Shift]


MALE Quarterfinal

KAZUfreak [A.R.E.S.] vs kenta [roouze dat party]|Extra round


KAZUfreak [A.R.E.S.] vs kenta [roouze dat party]


Youki [Atrandom] vs TOMO [ZEST]


Atsuki [LOCA] vs TERA [Riff chase]


TAKUJI [Kannoma] vs KEITA [Lo Nuts]


FEMALE Quarterfinal

mihimelo [SEED, BRUNCH, MalMochiSu] vs ハルナインティー [BULL BABE]


Ayah [Manijyu] vs OKKU [U-BEAT, Monju]


MAHO [BADASS] vs Miho Kasuga [Blue Shift]


tomoyo [DEBOC] vs hikari [roouze dat party]